آتیه صبا-تقدیر و تشکر    
تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر علایی جهت فراهم نمودن تسهیلات سفر رئیس جمهور محترم به نیویورک
  دریافت فایل  
تاریخ درج 1396/07/19