اداره کل خدمات و پشتیبانی    
وسيله اياب و ذهاب جهت شركت در مراسم بزرگداشت درگذشتگان سانحه پرواز ياسوج
  دریافت فایل  
تاریخ درج 1396/12/08