خدمات

سامانه درخواست بلیط رایگان / تخفیف دار

اتوماسیون اداری

سامانه پست الکترونیک

سامانه ورود و خروج

فلایمکس


کتابخانه الکترونیکی فنی


اطلاعات فیش حقوقی
( نصرآسمان - سميران فارس )


صدور کارت شناسایی


گزارش پتانسیل خطر

ارتباط با ما

« شرکت خدمات هوایی کشور«آسمان


  اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

شماره تماس:  6636